Stichting
‘Dorpshuis Buinerveen’

Bestuur

Gienus Ratering voorzitter  gienus@rateringisolaties.nl

Gerbrand Plat
gplat@hetnet.nl

Ina Ottens 
ina.ottens@ziggo.nl

Ab Poelman 
ab.poelman@ziggo.nl

Jan van Noortwijk 
jvannoortwijk@hetnet.nl

Harm van Rhee 
harm-jane@online.nl

Beheerder Dorpshuis: